Một Thiền Sư Khuyến Khích Sinh Viên Đại Học Stanford Thực Hành Tâm Linh

"Bạn đã làm rất nhiều thứ tốt vì nhiều lý do tốt trong một thời gian dài vì sức khỏe về thể chất, tâm thần, cảm xúc, cuộc sống của gia đình, thành công ở tương lai, kinh tế trong cuộc sống, vì cộng đồng, vì thế giới của bạn. Tuy nhiên, việc tu tập tâm linh là vô dụng. Nó không giải quyết bất kỳ những mối quan tâm nào[...]