"Tâm Thư" Từ Các Chùa Trường Sa Trong Những Ngày Biển Đông Dậy Sóng

sinh tồn 06/06/2014 08:10 0 bình luận

Nếu Trung Quốc tiếp tục leo thang, Đại đức Thích Giác Nghĩa trước sau như một khẳng định: “Sư tăng chúng tôi sẽ sẵn sàng cùng quân, dân trên quần đảo Trường Sa chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, nguyện một lòng kiên trung, quyết không để mất chủ quyền lãnh thổ dù chỉ là một viên đá san hô…”