Se Duyên Cho Các Nhà Sư Ở Nhật Bản

se duyên 28/05/2015 09:51 0 bình luận

Một số nhà sư Nhật Bản đang cố gắng tìm người kế vị cho các ngôi chùa của mình bằng cách tham gia những chương trình se duyên tìm bạn đời. Đây là những nhà sư được phép cưới vợ và có gia đình ở Nhật Bản cùng sống trong những ngôi chùa. Con gái của những người lãnh đạo các ngôi chùa mà chưa có người nam trụ trì kế vị[...]