Hoa Kỳ: Đức Dalai Latma Trao Tặng 1 Triệu USD Cho Viện Nghiên Cứu Thân Và Tâm

Các chương trình của viện được tài trợ từ món quà này bao gồm đối thoại công khai giữa các nhà khoa học và sự chiêm nghiệm thông qua bản đồ tâm, một sáng kiến nghiên cứu dựa trên sự khám phá nhận thức của con người cũng như nghiên cứu phương cách để giảm bớt sự đau khổ và tham ái. Điều quan tâm đặc biệt của Đức Dalai[...]