Phật Tử Quốc Đảo Guam Đón Mừng Phật Đản

"Tôi thấy rất nhiều người đến tham dự lễ hội năm nay từ nhiều dân tộc khác nhau. Tôi nghĩ đó là một cách rất tốt để mang sự nhận thức về Phật Giáo đến cộng đồng ở quốc đảo này."