Ký tự được đánh dấu: pháp bảo

 • Nên Thay Đổi Cách Cúng Dường Để Bảo Vệ Sức Khỏe Cho Tăng Ni

  pháp bảo 02/07/2018 10:23 1 bình luận

  Cúng dường tam bảo là một việc làm cao đẹp và là bổn phận của Phật tử để đắp bồi dựng xây tam bảo. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên tùy theo hoàn cảnh, thời thế, tùy theo nhu cầu thiết yếu của từng chùa để phương tiện cúng dường cho hợp lý và hiệu quả để những vật lực và sức lực của mình được sử dụng trong sự hoan hỷ, vui[...]

   
 • Đi Tìm Thánh Tăng

  pháp bảo 06/01/2014 09:20 0 bình luận

  Sau thời thuyết pháp, nhà vua quỳ sám hối trước đại chúng. Vì lòng tha thiết cầu gặp Tánh tăng, nhà vua buộc lòng phạm đến pháp bảo bằng cách chôn một quyển kinh Kim Cương ngay lối vào cung điện. Với kế đó nhà vua đã tìm ra vị thánh tăng trong hơn nghìn tăng chúng, ấy là vị có thần thông biết được chỗ chôn kinh và[...]

   
 • Chùm Ảnh: Hơn Ba Vạn Phật Tử Tham Dự Ba Ngày Đại Lễ Húy Kỵ Của Đức Tôn Sư Tại Quan Âm Tu Viện Đồng Nai

  pháp bảo 25/09/2013 08:21 0 bình luận

  Tính đến ngày hôm nay, ngày cuối cùng của đại lễ đã có gần 200 đoàn khách với khoảng 3 vạn phật tử từ khắp các tỉnh thành của cả nước, đặc biệt là ở Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, kể cả các tỉnh xa ở miền Trung và miền Bắc đã đến tham dự trong suốt ba ngày đại lễ. Lực lượng[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com