Ký tự được đánh dấu: Pháp Âm

 • 1. Hương Quê Cực Lạc – Lời Nói Đầu

  Pháp Âm 07/03/2019 01:25 0 bình luận

  Quyển này, theo bản Hán Văn, đã được tăng bổ, in ra nhiều lần. Cho nên phần tựa do ngài „n Quang làm năm Dân Quốc thứ 28 (1938), mà đọan sau lại có thêm lời dạy, tiểu sử của Ngài (tịch năm 1940) và Hoằng Nhất Đại Sư (tịch năm 1942). Vậy xin độc giả, thể hội, đừng lấy làm nghi.

   
 • Pháp Âm - HT Thích Giác Quang

  Pháp Âm 29/06/2018 08:17 0 bình luận

  Từ mười phương vọng về, những khúc nhạc trầm tư, những cung bậc vang vang đều đều như nhịp sóng mõ chuông nơi đại hùng bửu điện, chốn bồng cung năm xưa yêu dấu. Tiếng ai niệm Phật đầy vẻ bi tráng diệu linh, nhiệm mầu như thoi đưa, tiếng con tim nhân loại nhịp nhàng cùng hơi thở vũ[...]

   
 • Pháp Âm - Tỉnh Thức - HT Thích Giác Quang

  Pháp Âm 20/06/2014 08:25 0 bình luận

  Bóng ai đứng tựa ngoài song cữa, từng dẫn dắt tôi và đưa tôi đến bến lạc bang, những dáng đi lượm thượm, gậy chống lộp cộp chốn Bồng cung, nơi của vĩnh cửu và thân thương triều mến, nơi không có hận thù và chát oán mua hờn, không có những hào hoa phong nhã làm lắm áo người lữ[...]

   
 • Pháp Âm - Học Làm Con Phật - HT Thích Giác Quang

  Pháp Âm 09/06/2014 09:04 0 bình luận

  Đạo pháp hưng thịnh và cuộc đời tươi sáng, chúng ta nên nắm bắt cái hưng thịnh và tươi sáng để tận hưởng, không nên đem ô nhục, lấm lem áp đặt cho người khác, riêng mình thì thụ hưởng vinh quang danh dự. Chắc chắn cả hai đều không được “vinh danh” gì cả, mà chỉ gánh lấy những[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com