Phát Triển Lâm Tỳ Ni Hay Phá Hoại Thánh Tích?

Lâm Tỳ Ni, Nepal- Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật sinh ra gần đây đã được sự chú ý cần thiết nhưng lại vì những lý do sai lầm. Ý nghĩa tinh thần của thánh tích lại trái ngược với “Kế hoạch vĩ đại của Lâm Tỳ Ni” lại đề xuất chủ trương thương mại hóa nơi này.