Đức Dalai Latma Lo Ngại Nước Mỹ Sẽ Trở Nên Ích Kỷ Dưới Sự Lãnh Đạo Của Tổng Thống Trump

Đức Dalai Latma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng được cả thế giới biết đến vì sự cổ vũ theo tinh thần bất bạo động, cùng tồn tại hòa bình, bảo vệ môi trường và nhân quyền. Tuy nhiên, nhà sư Phật Giáo 82 tuổi cũng lo lắng về sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc và sự ích kỷ trên khắp thế giới và cả ở Hoa Kỳ.