Nụ Cười Huệ Giác

Về non xa nhớ núi Dinh Nhớ vầng trăng biếc chùa Linh Sơn nằm Sao mà trăng mãi ngàn năm Vẫn còn bát ngát nhánh trầm thanh hương