Chùm Ảnh: Khai Mạc Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2013 Tại Thái Lan

Ông Phongthep Thepkanjana, phó thủ tướng và bộ trưởng bộ giáo dục đã có bài phát biểu then chốt về chủ đề của Vesak lần này” Giáo dục Và Công Dân Toàn Cầu: Nhận Thức Của Phật Giáo” Ngài bộ trưởng cho biết tất cả muôn loài hữu tình đều là một xã hội động vật cùng sống chung dù thích hay không thích. Vì vậy, những loài[...]