Nhà Sư Mathieu Ricard- Người Hạnh Phúc Nhất Thế Giới Chia Sẻ Ba Nguyên Tắc Của Cuộc Sống

Dĩ nhiên, chúng có thể, chắc chắn như vậy. Bạn biết tôi đã từng nói trên báo India Today Conclave. Họ nói “liệu Ngài có thể chia sẻ cho chúng tôi ba bí quyết hạnh phúc?” Tôi nói “Đầu tiên, không có bí quyết. Thứ hai, không chỉ có ba điểm. Thứ ba, nó cần cả cuộc đời nhưng đó là điều đáng giá nhất bạn có thể làm.” Tôi[...]