Ký tự được đánh dấu: ngũ uẩn

 • 8. Bát Khổ

  ngũ uẩn 12/11/2022 02:15 0 bình luận

  Thân ta chẳng có thì họa sao còn?" Con người có đủ thứ chấp trước song không chịu xả bỏ là do bị nhốt trong chuồng Ngũ Uẩn. Vì không thoát đặng nên ở trong vòng Ngũ ấợm này mà phát sinh đủ thứ chấp trước, đủ thứ phân biệt, đủ thứ vọng tưởng, không tài nào thoát khỏi sinh tử được.

   
 • 8. Ý Nghĩa Quán Tự Tại

  ngũ uẩn 27/05/2019 09:17 0 bình luận

  "Quán Tự Tại" là một trong những danh hiệu của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Danh hiệu đó mang ý nghĩa rằng : chỉ cần bạn biết quán chiếu chính mình, nhận ra được chính mình rõ ràng , thì ngay giờ phút đó chính bạn đã thành tựu được tự tại rồi.

   
 • Chơn Lý - Tổ Sư Minh Đăng Quang - Ngũ Uẩn (3/62)

  ngũ uẩn 09/11/2017 08:51 0 bình luận

  Chơn Lý - Tổ Sư Minh Đăng Quang - Ngũ Uẩn (3/62)

   
 • Tu Hành - HT Quảng Khâm

  ngũ uẩn 12/09/2013 08:31 0 bình luận

  Hãy tinh tấn, dũng mãnh tu hành. Tu tới lúc bạn không còn nhu yếu về ăn, mặc, ở, thì khi ấy bạn có thể lên núi bế quan; như thế thì may ra bạn có thể thành tựu. Nếu tu chưa tới trình độ như vậy mà bế quan, thì sau này sẽ gặp chướng ngại.

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com