Xông Đất, Hái Lộc, Xem Bói, Chọn Ngày Giờ Xuất Hành Có Ảnh Hưởng Đến May Mắn Đầu Năm Không?

VẤN: Hàng năm cứ đến Tết, đúng giao thừa là con bắt đầu xuất hành đi chùa. Dù con không mê tín nhưng gia đình cứ dặn khi xuất hành phải xem hướng, rồi tìm người xông tuổi cho hợp thì làm ăn mới phát tài. Mẹ con dạy có thờ có thiêng có kiêng có lành. Để làm hài lòng mọi người nên gia đình cứ xem bói, lên mạng xem báo[...]