Ký tự được đánh dấu: một ngày ở quan âm tu viện

  • Một Ngày Ở Quan Âm Tu Viện

    Hòa Thượng dạy : “Quan Âm Tu Viện là Viện Tu, chỉ giáo hóa người học tu Tịnh Độ, xương minh Tịnh Độ, đào tạo người con Phật trở thành những Tăng Ni tinh chuyên giới luật, tu hành mực thước. Nhất là mỗi nữa tháng chư Tăng Ni tại đây còn phải bố tát tụng giới để cân nhắc tự thân, không có vị Sư nào sinh hoạt ngoài phạm[...]

     
  • Một Ngày Ở Quan Âm Tu Viện

    Tu viện gần cổng chào, là cửa ngỏ đầu tiên đi vào Thành phố Biên Hòa còn cách khoãng 5 cây số. Cũng là một quần thể có nhiều cơ sở, luôn ẩn hiện dưới những tàng cây xanh mượt, nhất là những táng anh-đào râm mát vạn niên. Tu viện còn có đặc điểm : một bên là núi rừng Châu Thới sừng sững lâu đời, một bên là dòng Đại[...]

     
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com