Suy Nghĩ Về "Tổ Chức Sinh Nhật"

Món Cha 26/06/2014 09:54 0 bình luận

Hiểu thấu đáo ý nghĩa "Báo Hiếu, Báo Ân" trong mùa Vu Lan, nâng cao "giác ngộ", vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào cuộc sống, vào nội dung tổ chức "mừng sinh nhật" ngày càng lan rộng trong xã hội, sẽ góp phần xây dựng được một phong tục, tập quán có thủy có chung, không chỉ biết có riêng mình, mà còn biết đềp đáp ân[...]