Vu Lan Báo Hiếu: ‘Mẹ Một Đời Đôi Dép Lạc Bàn Chân’

Mùa báo hiếu này, tôi trở về với mẹ, khẽ chạm tay vào những ký ức của ngày còn cha, thấy nhớ thương đong đầy trong mắt. Những tháng năm xưa vẫn nằm lại trong tim, như mới ngày hôm qua.