Malaysia: Khởi Động Chương Trình Dịch Kinh Tây Tạng Sang Tiếng Anh

Kuala Lumpur, Malaysia - Việc mang những lời dạy chân chính của Đức Phật đến cho thế giới bằng cách dịch hơn 231,000 trang kinh Phật từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh cùng nhiều ngôn ngữ khác phải mất 100 năm cần mẫn mới có thể hoàn thành.