Có Phải Ngoại Cảm Là Sự Linh Hiển Của Thánh Thần Không? Ngoại Cảm Chân Chính Là Như Thế Nào?

linh hiển 05/12/2013 11:29 0 bình luận

VẤN: Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng tranh luận rất sôi nổi về vấn đề ngoại cảm. Một số thông tin cho rằng đa số các nhà ngoại cảm, kể cả các nhà ngoài cảm nổi tiếng như cô Phan Thị Bích Hằng đều là giả mạo và việc dùng ngoại cảm trong vấn đề tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ trở thành một ngành nghề kiếm[...]