Ký tự được đánh dấu: Kinh Tập

 • Phẩm V: Lâu Đài Con Voi

  Kinh Tập 04/01/2016 10:24 0 bình luận

  Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Ràjagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, một đệ tử tại gia có lòng tin, sống theo giới luật, hành trì ngày Bố-tát giới, cúng dường Tăng chúng và đến nghe pháp tại tinh xá cùng đem các tặng phẩm, nên khi từ trần được tái sanh lên cõi trời Ba mươi ba. Ở đó, một voi trắng vĩ đại phục vụ vị ấy[...]

   
 • Câu Hỏi Của Các Thanh Niên - Phần 2

  Kinh Tập 15/05/2015 09:05 0 bình luận

  Ai không có hoan hỷ, Với nội và ngoại thọ, Sở hành chánh niệm vậy, Thức đạt được hoại diệt.

   
 • Câu Hỏi Của Các Thanh Niên - Phần 1

  Kinh Tập 10/05/2015 09:07 0 bình luận

  Tôn giả U-pa-si-va: Kính thưa bậc Thích tử, Một mình, không y chỉ, Con không thể vượt khỏi, Dòng nước lớn mạnh này, Kính thưa bậc Biến nhãn, Hãy nói cho sở duyên, Y chỉ sở duyên này, Có thể vượt qua khỏi, Dòng nước chảy mạnh này.

   
 • Chương Năm - Phẩm Con Đường Đến Bờ Bên Kia - Bài Kệ Mở Đầu

  Kinh Tập 28/04/2015 07:11 0 bình luận

  Vị ấy Chánh Đẳng Giác, Hỡi này Bà-la-môn, Đã đi đến bờ kia, Đối với tất cả pháp, Đạt được cả sức mạnh, Của tất cả thắng trí, Bậc có mặt thấy được Trong tất cả các pháp. Đạt được sự diệt tận, Của tất cả các pháp, Được giải thoát, diệt tận, Đối với các sanh y.

   
 • Kinh Sàriputta (Xá-Lợi-Phất)

  Kinh Tập 21/04/2015 09:13 0 bình luận

  Trước con chưa từng thấy, Chưa ai từng được nghe, Tiếng nói thật ngọt ngào, Như tiếng bậc Đạo Sư, Từ cõi Đâu-suất đến, Xá-lợi-phất nói vậy.

   
 • Kinh Chấp Trượng

  Kinh Tập 16/04/2015 11:58 0 bình luận

  Không tàn bạo, không tham, Không dục, thường đồng đẳng, Được hỏi Ta nói lên, Lợi ích bậc bất động.

   
 • Kinh Tranh Luận - Những Vấn Đề To Lớn

  Kinh Tập 06/04/2015 10:12 0 bình luận

  Với những ai thiên vị, Đối với những tri kiến này, Chỉ đây là sự thật, Họ cãi cọ tranh luận, Tất cả những người ấy, Đem lại sự chỉ trích, Hay chính tại ở đây, Họ được lời tán thán?

   
 • Kinh Màgandiya - Kinh Trước Khi Bị Hủy Hoại

  Kinh Tập 12/01/2015 11:00 0 bình luận

  835. Sau khi thấy khát ái, Bất lạc và tham đắm, Không thể có ưa muốn, Ðối với sự dâm dục. Sao, với bao đầy tràn, Nước tiểu, phân uế này, Ta không có ước muốn, Với chân động chạm nó.

   
 • Kinh Kokàliya

  Kinh Tập 12/11/2014 09:17 0 bình luận

  . Ai khen kẻ đáng chê, Ai chê người đáng khen, Tự chất chứa bất hạnh, Do lỗ miệng của mình, Chính do bất hạnh ấy, Nên không được an lạc.

   
 • Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng Và Pháp Tu

  Kinh Tập 04/10/2014 09:26 0 bình luận

  Kế thế trụ trì chùa Long Sơn là Hòa Thượng Trung Độ – Huệ Tâm, sư Trung Độ thuộc thế hệ thứ 43 dòng Lâm Tế. Trong thời gian sư trụ trì chùa được trùng tu khang trang hơn và độ nhiều tăng ni tu học. Cũng trong thời gian này, chùa được sự ủng hộ của Ni Sư Huệ Giác viện chủ Quan Âm[...]

   
 • Hoa Nụ Cười Trong Sương Gió Mùa Thu

  Kinh Tập 03/10/2014 09:23 2 bình luận

  Tôi là một Phật tử và cố gắng học hạnh từ bi, hoan hỷ, luôn cố gắng cười vui an lạc vậy mà đối diện chú, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi thấy tâm mình thật xấu, an lạc thì ít mà buồn giận than thở lại nhiều dù đó chỉ là cuộc chiến của nội tâm với chính mình. Mỗi ngày tôi vẫn cố gắng tự hứa tự sửa đổi để tâm mình được đẹp[...]

   
 • Bà Năm Cây Thị Bắt Đầu Gây Dựng Sự Nghiệp Lần Thứ Hai

  Kinh Tập 03/10/2014 07:31 0 bình luận

  Lê Minh không thể không tuân theo sự quyết định của cha mẹ nuôi, nhưng trong lòng vẫn không làm sao xao lãng được hình ảnh yêu kiều và giọng nói thanh tao nhã nhặn của người yêu, nên sinh ốm nặng. Thấy con mỗi ngày mỗi tiều tụy đến độ nguy đến tánh mạng, bà Ðề đốc vội vã nhượng bộ và đi hỏi Xuân cho chàng.

   
 • Phương Pháp Trợ Niệm

  Kinh Tập 02/10/2014 08:20 0 bình luận

  Lúc trợ niệm, nhất định phải nói với người bệnh rằng: “Nếu bạn muốn cùng với mọi người niệm Phật thì cứ niệm theo. Giả như nguyên khí của bạn suy kém, không thể niệm theo được thì phải để tâm chú ý lắng nghe mọi người niệm Phật. Tuy nhiên, từng chữ từng câu, tai của bạn phải nghe rõ ràng và tâm của bạn phải ghi nhớ rõ[...]

   
 • Kinh Tập - Đại Phẩm - Kinh Xuất Gia

  Kinh Tập 01/10/2014 11:06 0 bình luận

  Dòng họ thuộc mặt trời, Sanh tộc là Thích-ca, Từ bỏ gia tộc ấy, Thưa vua, Ta xuất gia, Ta không có tha thiết, Đối với các loại dục.

   
 • Kinh Thắng Trận - Kinh Ẩn Sĩ

  Kinh Tập 23/06/2014 07:27 0 bình luận

  Vị có trí tuệ lực, Giới cấm được đầy đủ, Định tĩnh, thích thiền định, Gìn giữ trì chánh niệm, Giải thoát các trói buộc, Không hoang vu, lậu tận, Các bậc trí nhận thức, Vị ấy thật ẩn sĩ.

   
 • Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam)

  Kinh Tập 21/04/2014 02:58 0 bình luận

  117. Ai ở đây hại vật, Một sanh, hoặc hai sanh, Không thương xót hữu tình, Được biết là bần tiện.

   
 • Kinh Cunda - Kinh Bại Vong

  Kinh Tập 21/04/2014 02:57 0 bình luận

  Tài sản ít, ái lớn, Sanh gia đình hoàng tộc, Ở đây muốn trị vì, Chính cửa vào bại vong.

   
 • Kinh Bhàradvàja, Người Cày Ruộng

  Kinh Tập 21/04/2014 02:57 0 bình luận

  Ai sống trên con đường, Con đường pháp khéo giảng, Sống chế ngự chánh niệm, Bước đường không lỗi lầm, Tỷ-kheo thứ ba này Được gọi sống trên đường.

   
 • Hà Nội: “Ngứa Mắt” Chụp Ảnh Cưới Trước Cửa Chùa

  Kinh Tập 02/03/2014 09:57 0 bình luận

  Các cặp tình nhân thản nhiên ôm hôn và ngắt hoa trước cửa chùa để chụp hình, mặc cho tấm biển “Cấm ngắt hoa, chụp ảnh cưới” đã được treo lên và sự nhắc nhở của vị sư.

   
 • Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng

  Kinh Tập 21/04/2014 02:57 0 bình luận

  Có những bạn vì lợi, Thân cận và chung sống, Những bạn không mưu lợi, Nay khó tìm ở đời. Người sáng suốt lợi mình, Không phải người trong sạch, Hãy sống riêng một mình Như tê ngưu một sừng.

   
 
<<  
1 2  >>
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com