Vài Nét Về Chùa Vạn Đức Nơi Cố HT Thích Trí Tịnh Khai Sơn Hoằng Pháp

Chùa do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh khai sơn vào năm 1954 (Giáp Ngọ). Hòa Thượng thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, đệ tử của Hòa Thượng khai sơn chùa Vạn Linh núi Cấm, Châu Đốc Thượng Thiện Hạ Quang, Hòa Thượng hiện là chủ tịch HĐTSTWGHPGVN.Chùa Vạn Đức được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập các kỷ lục “Ngôi[...]