Ấn Độ: Ai Là Kẻ Chủ Mưu Nổ Bom Tàn Phá Thánh Địa Bồ Đề Đạo Tràng Linh Thiêng Của Phật Giáo?

Những nhà điều tra người Ấn Độ và các quan chức cảnh sát đang lược ra những bằng chứng tại tháp Đại Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng thuộc bang Bihar nhằm quyết định xem ai là kẻ muốn tàn phá thánh địa thiêng liêng nhất của Phật Giáo vì đã đánh bom liên tiếp bằng cách đặt ít nhất mười quả bom với cường độ thấp diễn ra vào[...]