Có Phải Niệm Phật Hồi Hướng Cho Bệnh Nhân Ở Bệnh Viện Sẽ Bị Phần Âm Đeo Bám Không?

Con là một bác sĩ làm việc ở bệnh viện và cũng có biết một chút về Phật pháp. Hằng ngày con thấy rất nhiều tai nạn thương tâm, bệnh nhân chết liên tục, nhất là ở khoa cấp cứu, làm con càng rõ hơn sự sống vô thường của kiếp người. Đôi khi nhìn những cảnh sống chết trong gang tấc như vậy con cố gắng niệm Phật hồi hướng[...]