Câu Chuyện Phật Giáo Số 11: Một Câu Đáng Giá Nghìn Vàng

hôi của 09/12/2013 12:32 0 bình luận

Ở Anh Quốc đã lập nên trường tiểu học Phật Giáo đầu tiên giúp giáo dục các em về ngũ giới, về đạo đức con người nên hy vọng trong tương lai đất nước mình cũng sẽ có nhiều trường học Phật Giáo cho thế hệ trẻ như vậy. Nhân đây xin gởi đến các bạn câu chuyện “Một Câu Đáng Giá Nghìn Vàng” Lưới trời lồng lộng, tuy thưa[...]