Có Phải Ăn Ngũ Vị Tân Sẽ Bị Các Vị Thiên Thần Xa Lánh?

hẹ 08/06/2015 09:23 0 bình luận

VẤN: Con muốn hỏi người ăn chay có được phép ăn ngũ vị tân không ạ? Con nghe nhiều vị thầy thuyết giảng và cũng đọc sách thấy được bảo rằng người tu hành ăn chay không được ăn ngũ vị tân vì đó là những món cay nồng, không thích hợp cho người tu, đặc biệt là những ai trì chú sẽ không hiệu nghiệm. Thêm vào đó, người ăn[...]