Hàn Quốc Đệ Trình Lên UNESCO Công Nhận Bảy Ngôi Chùa Là Di Sản Thế Giới

Bảy ngôi chùa nằm trong danh sách đều có những phẩm chất tương đồng và đặc biệt ở Hàn Quốc. Tất cả đều được xây dựng vào thời kỳ thống nhất Silla (668 -935) và tất cả đều bảo vệ những kiến trúc truyền thống và các công trình xây dựng cổ xưa trong gia đoạn này. Rất nhiều ngôi chùa, tượng Phật, các bức tranh và hiện vật[...]