Thiền Và Yoga Có Khả Năng Giúp Não Điều Khiển Máy Tính

Bạn có thiền hay tập yoga không? Vậy thì bạn đang luyện cho não có khả năng tập trung tốt hơn người bình thường. Các nhà khoa học tìm thấy rằng những ai tập yoga hay thiền lâu dài có thể học được khả năng kiểm soát máy tính bằng não nhanh hơn và tốt hơn những người không tập thiền hay yoga