Nhà Sư Xuất Thân Từ Đại Học Harvard Giới Thiệu Phật Giáo Đến Phương Tây

"Thiền Seon nhắm vào việc loại bỏ nguyên căn gây khổ đau cũng như thức tỉnh năng lượng vô hạng của con người." Thầy Sunim giải thích trong một đoạn video. "Điều này, tôi tin rằng đó là những gì mà các lời giảng dạy của Đức Phật có thể giúp cho chúng ta trong thế kỷ thứ 21."