Phật Giáo Và Hồi Giáo Ở Indonesia Tìm Kiếm Giải Pháp Hòa Bình Cho Myanmar

Jarkata, Indonesia – Phật tử và những tín đồ Hồi Giáo đã cùng bắt tay vào việc tìm ra phương cách giải quyết xung đột xảy ra trong cộng đồng người Hồi Giáo Rohingya ở Myanmar và dự định sẽ gởi một phái đoàn đến nói chuyện với các nhà sư ở đây.