Ấn Độ: Cho Hội Thảo Phật Giáo Toàn Cầu -Đức Phật Vẫy Gọi

New Delhi, Ấn Độ -Để mừng ngày lễ thành đạo lần thứ 2600 của Đức Phật, hơn 800 những nhà lãnh đạo và học giả về phật Giáo sẽ tập trung về New Delhi từ ngày 27 đến 30 tháng 11 dưới chủ đề “Tập trung trí tuệ, đoàn kết ngôn thông” được tổ chức bởi hội hoàng đế A Dục ở New Delhi và phái đoàn này được xem như là hội thảo[...]