Hoa Kỳ: Một Một Trường Trung Học Bị Khởi Kiện Vì Nhận Định “Phật Giáo Là Ngu Xuẩn”

Một giáo viên của trường trung học ở tiểu bang Louisiana nói với học sinh trong lớp học của cô rằng Phật Giáo là “ngu xuẩn”. Hiện nay cha mẹ của một học sinh theo Phật Giáo đang khởi kiện quận hạt Sabine Parish nơi ngôi trường tọa lạc. Câu hỏi trong bài kiểm tra là theo “Kinh Thánh” và người giáo viên đã bị tố cáo ép[...]