Hoa Kỳ: Người Việt Ở California Đón Tết Như Thế Nào?

"Chúng tôi đưa ông Táo đi và khi Tết đến gần chúng tôi lại rước về" Lê, một sinh viên vừa tốt nghiệp cũng giúp điều phối tổ chức lễ hội Tết hàng năm của sinh viên cho biết "Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu một năm đầy tươi mới."