Đời Sống Tâm Linh Hoàn Hảo Nhờ… Phụ Nữ

Trong xã hội thời đức Phật, những phụ nữ góa phụ có số phận rất đáng thương. Vì vậy, Đức Phật dạy không nên đưa ra bất kỳ lý do nào để lăng mạ hay sỉ nhục những người góa phụ. Thậm chí cũng không được gán cho họ biểu tượng như là phụ nữ vận đen. Họ có quyền tái hôn và nếu muốn, họ có thể xuất gia trở thành Tỳ Kheo Ni.