Những Người Giữ Rừng Mặc Áo Nâu Sòng Tại Tổ Đình Linh Sơn

Một Thầy tu hỏi Lục Tổ Huệ Năng: “Rời xa thế gian có thể giác ngộ ?”. Lục Tổ đáp: “ Tìm giác ngộ mà lìa thế gian chẳng khác nào tìm sừng thỏ, lông tê giác! ”Đó là giai thoại nổi tiếng trong nhà Phật, và hiện nay có những bước chân hành thiền được ví như một buổi tuần tra để giữ mãi màu xanh chi núi rừng theo tinh thần[...]