Nhật Bản: Dịch Vụ Gởi Tro Cốt Người Quá Cố Qua Bưu Điện Đến Chùa Nở Rộ

Dịch vụ gởi tro cốt người mất qua thư tín được chấp nhận với mức giá 55,000 yên và yêu cầu phải có giấy cho phép chôn cất. Chi phí bao gồm việc lưu trữ tro cốt trong chùa trong thời hạn 50 năm. Sau thời gian đó, tất cả tro cốt sẽ được di chuyển đến một ngôi huyệt mộ chung.