Chùm Ảnh: Chúc Mừng Năm Mới Đến Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác, Viện Chủ Quan Âm Tu Viện Đồng Nai

Theo thông lệ hàng năm, rạng sáng mồng một tết Giáp Ngọ 2014, tất cả tăng ni Phật Tử của Quan Âm Tu Viện Đồng Nai lại vân tập về giảng đường chính để bày tỏ lòng thành kính tri ân cũng như chúc mừng năm mới đến Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác, viện của Quan Âm Tu Viện Đồng Nai.