Báo Cu Ba Đưa Tin 20 Ngàn Đại Biểu Sẽ Đến Việt Nam Tham Dự Đại Lễ Vesak 2019

Khoảng 20 ngàn đại biểu trong và ngoài nước, bao gồm nhiều vị lãnh đạo quốc gia sẽ đến tham dự đại lễ Vesak, ngày tưởng niệm Đức Phật được Liên Hiệp Quốc giao phó cho Việt Nam tổ chức trong năm nay.