Học Thiền Cùng Iphone

Có bao giờ chúng ta tưởng tượng rằng việc dùng iphone có thể giúp sửa chữa những phiền nhiễu hàng ngày trong cuộc sống của mình để mang lại cảm giác bình yên? Có lẽ chỉ có việc ngồi với tư thế hoa sen mới có thể làm được như vậy.