Chương Trình Lễ Húy Kỵ Lần Thứ 25 Của Đức Tôn Sư Thượng Thiện Hạ Phước, Tông Chủ Của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

công quả 05/09/2013 09:45 0 bình luận

Tăng Ni Phật tử của tông phong và Quan Âm Tu Viện xin hân hoan đón chào tất cả chư tôn đức tăng ni, quan khách chính quyền địa phương cùng Phật tử có lòng thành đến thăm viếng. Sau đây là chương trình chi tiết đại lễ húy kỵ lần thứ 25 của Đức Tôn Sư.