Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là sẽ diễn ra đại lễ húy kỵ lần thứ 25 của Đức Tôn Sư Thượng Thiện Hạ Phước, bậc thầy khai sinh ra Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Đây là ngày đại lễ thiêng liêng, vĩ đại nhất của hơn 140 chùa, tự viện, tịnh xá thuộc Liên Tông Non Bồng. Trong những ngày đại lễ chính thức vào ngày 28/7, 29/7 và mùng 1/8, hàng chục ngàn Phật tử từ khắp nơi cùng chư tôn đức tăng ni giáo Phẩm sẽ đến tham dự đại lễ tại Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai. Tăng Ni Phật tử của tông phong và Quan Âm Tu Viện xin hân hoan đón chào tất cả chư tôn đức tăng ni, quan khách chính quyền địa phương cùng Phật tử có lòng thành đến thăm viếng. Sau đây là chương trình chi tiết đại lễ húy kỵ lần thứ 25 của Đức Tôn Sư.

Xem thêm:

Tiểu Sử Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Phước – Tông Chủ Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

Ngày 27/7 năm Quý Tỵ

     0600 – Chư Tăng Ni Phật Tử vân tập

    1000 – Cúng cơm Phật tại chánh điện

    1100 – Quá đường, thọ trai

    1630 – Tiểu thực

    1700 – Thông báo phân công phân nhiệm Ban Tổ Chức – các tiểu bang – Mời chư tôn Đức Tăng Ni

                Phật tử làm công quả

     1900 – Tịnh độ

     2200 – Niệm Phật -Chỉ tịnh

Ngày 28/7 năm Quý Tỵ

    0600 – Chư tăng ni Phật tử tiếp tục làm công quả

    0700 -– Thông báo phân công phân nhiệm Ban Tổ Chức – các tiểu bang – Mời chư tôn Đức Tăng Ni Phật  

                 tử làm công quả

    1000 – Cúng cơm Phật tại chánh điện

    1030 – Đãi cơm chay thân mật chính quyền và chư tăng ni Phật tử

   1300 – Trình diễn văn nghệ

   1630 – Tiểu thực

   1800 – Văn nghệ

   2000- Niệm Phật – Chỉ tịnh

Ngày 29/7 năm Quý Tỵ

   0400 – Khóa lễ kinh Lăng Nghiêm (Công Phu Khuya)

   0500 – Điểm tâm sáng

  0530 – Đọc bản phân công phân nhiệm Ban Tổ Chức – các tiểu bang – Mời chư tôn Đức Tăng Ni Phật tử

             làm công quả

   1000 – Cúng ngọ

   1030 – Chư tôn đức tăng ni Phật tử thọ trai

               Tiếp tục cung đón các phái đoàn tự viện, tăng ni Phật tử trong và ngoài tông môn đến tham dự lễ

    1600 – Công phu chiều

    1800- Chư tăng ni Phật tử tham dự lễ cúng tiên thường

               Cung thỉnh hòa thượng đăng lâm chứng minh

               Chư tăng ni trong tông phong phụ trách ban Kinh Sư dâng lễ cúng tiến sư, hương, hoa, trà, quả

               đức tôn Sư (Tại Điện Thờ)

    1900 – Trình diễn văn nghệ

    2300 – Chư tăng ni Phật tử kinh hành nhiễu tháp Tôn Sư

Ngày mùng 1/8 năm Quý Tỵ

    0400 – Khóa lễ Lăng Nghiêm

    0500 – Điểm tâm sáng

    0600 - Ấn tống tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và kinh sách Phật

   0700 – Tiếp đón chư tăng ni Phật tử trong và ngoài tông phong đến tham dự lễ chính thức

   0900 – Cung đón chư tôn giáo phẩm ban trị sự GHPG tỉnh Đồng Nai và ban trị sự GHPG thành phố Biên

              Hòa quang lâm chứng minh

    0930 – Cúng ngọ

             - Cúng tiến sư (Tại tổ đường)

             - Cúng dường trai phạn chư Tôn Đức Tăng Ni

            - Toàn thể Phật tử thọ trai

    1200 – Hoàn mãn

                                                                      Đồng Nai ngày 1/9/2013

                                                BAN TỔ CHỨC LỄ HÚY KỴ ĐỨC TÔN SƯ

                                                                        TRƯỞNG BAN

                                                            NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HUỆ GIÁC

 Có phản hồi đến “Chương Trình Lễ Húy Kỵ Lần Thứ 25 Của Đức Tôn Sư Thượng Thiện Hạ Phước, Tông Chủ Của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com