Xây Dựng Trung Tâm Phật Giáo Đầu Tiên Trị Giá 3.5 Triệu Euro Ở Ireland

Trung Tâm Phật giáo Tây Tạng đầu tiên sẽ mở cửa vào năm 2019 ở vùng miền quê West Cork với kinh phí khoảng 3.5 triệu Euro