Chính Quyền Ấn Độ Soạn Thảo Dự Luật Về Hôn Nhân Và Thừa Kế Dành Cho Phật Tử

New Delhi, Ấn Độ - Với hy vọng chính phủ sẽ ban hành một dự luật riêng cho Phật giáo đã bị đình trệ trong suốt 59 năm qua, dự luật đã được hồi sinh cho cộng đồng Phật tử khi chính phủ yêu cầu hội đồng các chuyên gia đệ trình bản dự thảo cuối cùng trong một tháng.