Kinh Hành Chánh Pháp

Bỏ nhà 31/07/2014 08:42 0 bình luận

Pháp hạnh và Phạm hạnh, Ðược gọi là tối thượng hạnh, Nếu là người xuất gia, Bỏ nhà, sống không nhà.