Hoa Kỳ: Cựu Tổng Thống Bill Clinton Quy Ngưỡng Phật Giáo Để Cải Thiện Sức Khoẻ

Washington DC, Hoa Kỳ – Cựu tổng tống và cũng là một nhà hoạt động về môi trường Bill Clinton, sinh ra trong mọt gia đình theo đạo Tin Lành đã chuyển hướng tâm linh vào Phật giáo vì lợi ích của sức khoẻ và vì “cuộc sống quá bận rộn.”