Tại Sao Khi Đản Sanh Đức Phật Bước Bảy Bước Sen? Ý Nghĩa Của Bảy Bước Sen Là Gì?

VẤN: Con muốn hỏi tại sao khi Đức Phật sinh ra đời lại bước đi bảy bước mà không phải là sáu bước hay tám bước? Ý nghĩa của bảy bước đi có hoa sen nở là gì? Đức Phật mới sinh ra đời chỉ là một em bé sao có thể đứng dậy bước đi, vậy điều này là hư cấu truyền thuyết theo cổ tích hay có thật?