Nên Xử Lý Như Thế Nào Với Những Kinh Sách Hay Các Ấn Phẩm Báo ChíVề Phật Giáo?

báo chí 27/04/2013 10:23 7 bình luận

VẤN: Hiện nay, tranh ảnh sách báo về Phật giáo rất phổ biến và con thường mua về để xem. Tuy nhiên, khi xem xong rồi con không biết phải xử lý như thế nào. Với sách báo thông thường con có thể mang đi bán ve chai hay để dùng lại nhưng với những sách báo, kể cả rất nhiều những quyển kinh đã hư cũ con không biết xử lý[...]