Bâng Khuâng Mùa Vu Lan Báo Hiếu

Hoa Vu Lan con vẫn còn duyên phước Được nở đầy bên ngực áo của con Dù đại dương trời đất có hao mòn Tâm hiếu đạo con vạn phần ghi tạc.