Thái Lan : Một Người Ăn Xin Cúng Dường 1 Triệu Baht Cho Chùa

ăn xin 09/04/2013 08:37 0 bình luận

Ông Aiam cho biết hầu hết tiền ông xin được đều cúng dường cho chùa hằng năm. Ông kiếm được khoảng 3,000 – 4,000 baht mỗi ngày và khoảng 20,000 -40,000 baht vào cuối tuần. Ông cũng đóng vào quỹ từ thiện khoảng 100,000 – 200,000 baht cho nhiều chùa trong tỉnh.