35 Pho Tượng Quý Giá Của Phật Giáo Bị Phiến Quân Hồi Giáo Cực Đoan Phá Hủy

Tương tự như những pho tượng Phật và các hiện vật lịch sử vô giá ở Afghanistan bị phiến quân Hồi Giáo Cực Đoan phá hoại vào năm 2001, một nhóm Hồi Giáo Cực Đoan đã phá hủy rất nhiều pho tượng quý giá của Phật Giáo và Ấn Độ Giáo ở Maldives và sẽ không bao giờ có thể kiến tạo trở lại để bảo tồn lịch sử.