KÍNH xin tam bảo gia trì

DÂNG lời khẩn thiết con quỳ tạ ân

THẦY hiền bạn tốt muôn phần

TỔ tông nguồn cội ngàn lần tạc ghi

QUAN san nào có sá gì

ÂM siêu dương thới nguyện vì chúng sinh

TU tâm gạn lọc vô minh

VIỆN đường tỉnh thức chơn linh hiển bảy

ĐỒNG tâm hiệp sức chung tay

NAI vàng thu đến cùng xây đạo tình.

Ngọc HằngCó phản hồi đến “ Nhớ Tu Viện”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com